หยิ่มกี้-กมลวัชรธรรม สุวิทยาวัฒน์

YimKey

สาขาวิชา Communication Arts หลักสูตรนานาชาติ (BU Inter)
ผลงานสร้างชื่อ: 8 คนสุดท้ายรายการ La Banda Thailand ซุป’ตาร์ บอยแบนด์ 2, ซีรีส์ Together with Me: The Next Chapter