Etc.


ไข่สดไหม ยังกินได้หรือเปล่า หากเด็กหอไม่แน่ใจว่าไข่ยังคงความสดใหม่อยู่หรือใกล้เน่าแล้ว ให้นำไข่ไปใส่ในแก้วที่มีน้ำ ถ้าไข่สดจะจม แต่ถ้าไข่ไม่สดจะลอย