Alumni

“เราต้องเตรียมพร้อมรับโอกาสและในขณะเดียวกันก็ต้องมุ่งมั่นหาโอกาสเสมอ”

อำนาจ พิทักษ์กรณ์
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้มีโอกาสทำงานกับ Law Firm ระดับสากล Baker McKenzie.

ช่วงเรียน ม.ปลาย ผมเรียนสายวิทย์ แต่จริงๆ แล้วผมชอบความมีหลักการ ความมีเหตุและผล ประกอบกับในช่วงนั้น นักกฎหมายมีบทบาทสำคัญมากในสังคมไทย จึงเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมตัดสินใจเรียนนิติศาสตร์

ผมตัดสินใจเลือกนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพราะเมื่อพิจารณาในหลายๆ ด้าน ก็คิดว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพน่าจะเป็นสถาบันที่สร้างให้เราเป็นนักกฎหมายที่ดีและมีความรู้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านอาจารย์ผู้สอนนั้น ท่านมีประวัติและประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือมาก และผมก็ไม่ผิดหวังเพราะอาจารย์หลายท่านจะสอนอย่างเข้มข้น นอกจากบทบาทที่เป็นอาจารย์ในการสอนหนังสือที่ผมประทับใจแล้ว อาจารย์ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีมาก เข้าถึงได้ง่ายและดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัว ซึ่งคำปรึกษาต่างๆ ของอาจารย์ท่านนับเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากจะพัฒนาตัวเองและหาโอกาสต่อไป

การเรียนกฎหมายทำให้เราพบว่า กฎหมายมีเหตุและผลในตัวเอง และยังสร้างเราให้เป็นคนมีหลักการและเหตุผล ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักกฎหมาย ที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นที่มีปัญหาและแก้ไขปัญหานั้นด้วยเหตุและผล

ส่วนการที่ได้เข้ามาทำงานที่ Baker McKenzie. ซึ่งเป็น Law Firm ระดับสากลอันดับต้นๆ ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากโอกาสที่ได้ไปฝึกงานในช่วงตอนซัมเมอร์ ตอนปี 2 ผมได้ไปฝึกงานที่สภาทนายความ ทำให้เจอเพื่อนๆ ที่เรียนกฎหมายด้วยกันจากต่างมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ทั้งเส้นทางสายวิชาชีพกฎหมาย เช่น การทำงานใน Law Firm และแผนการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมายในต่างประเทศ ซึ่งเขามีการวางแผนไปไกลมาก ซึ่งทำให้ผมคิดที่จะวางแผนของตัวเองว่า เราจะต้องไปฝึกงาน ใน Law Firm ตอนปี 3 ให้ได้ พอปี 3 ผมก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ Law Firm ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง การฝึกงานครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่า จริงๆ เราอยากทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายใน Law Firm นอกจากนี้ ยังทำให้เรารู้ว่าความท้าทายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้เป็นเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนและความรู้ แต่เป็นเรื่องโอกาสมากกว่า ด้วยอัตราการจ้างงานที่มีจำนวนจำกัด ประกอบกับ Law Firm มีตัวเลือกที่หลากหลาย จึงทำให้มีโอกาสน้อยมากที่จะได้ทำงานในสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียง ดังนั้น คุณต้องแสวงหาโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอ โอกาสการฝึกงานทำให้เรามีประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์มากขึ้นนอกเหนือจากความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย และที่สำคัญทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ร่วมงานในองค์กรชั้นนำ

พอผมจบมาได้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี จึงมาสมัครที่ Baker McKenzie. แต่ปรากฏว่าสอบ Test รอบแรกไม่ผ่าน ผมเลยกลับไปฝึกงานที่ Law Firm แห่งเดิมตอนที่ฝึกตอนปี 3 เพื่อที่จะได้ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ในช่วงที่ฝึกงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสดีของผมอีกครั้ง พี่ทนายความคนหนึ่งที่ผมรู้จักและเคยช่วยพี่เขาทำ Legal Research ตอนฝึกงานปี 3 ที่ Law Firm แห่งนี้ ซึ่งเขาลาออกไปอยู่ Baker McKenzie. แล้วในตอนนั้น เขาได้กลับมาเยี่ยมเพื่อนร่วมงานเก่าและได้เห็นผมฝึกงานอยู่ ด้วยความที่เขาเคยเห็นความตั้งใจในการทำงานของผม เขาเลยอาสาเอาใบ Resume ของผมไปให้ Partner ที่ Baker McKenzie. เพื่อเรียกสัมภาษณ์ ขอขอบคุณพี่ทนายความท่านนั้นมากๆ ครับ ผมได้รับโอกาสให้เข้าไปสัมภาษณ์ จำได้ว่าสัมภาษณ์อยู่ประมาณ 3 ชั่วโมง แต่ท้ายสุดผลลัพธ์ออกมาคือเราได้งาน

ผมคิดว่าที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Baker McKenzie. น่าจะมาจากโอกาสและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์ ได้เจอคนมากมายที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล นับเป็นเรื่องของเวลาและจังหวะชีวิต และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือพื้นฐานความรู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากสถาบันการศึกษาที่ดี ดังนั้น ถ้าไม่ใช่เพราะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผมคงไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในวันนี้

สำหรับที่ Baker McKenzie. นั้น เป็นสถาบันที่ให้โอกาสและมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรเป็นสำคัญและอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้องค์กรมีนักกฎหมายที่มีคุณภาพ อย่างผมเมื่อได้ทำงานแล้ว ก็ได้รับโอกาสให้ไปฝึกงานที่ Baker McKenzie. ออฟฟิส ที่ต่างประเทศ รวมถึงได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศ ผมภูมิใจและรู้สึกโชคดีและขอบคุณ Baker McKenzie. ที่ได้ให้โอกาสและเชื่อมั่นในตัวผม ปัจจุบันผมได้รับโอกาสจาก Baker McKenzie. ให้เป็น Partner

การที่ผมประสบความสำเร็จเพราะผมมีความเชื่อมั่นในโอวาทของดร.ธนู กุลชล ที่ท่านให้ไว้ตอนประสาทปริญญาบัตรที่ว่า มี 3 สิ่งบนโลกใบนี้ที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถเอาคืนมาได้ นั่นคือ วาจา เวลา และโอกาส วาจาพูดแล้วแก้ไม่ได้ ใช้เวลาให้เกิดคุณค่า และจงเตรียมพร้อมกับโอกาสที่จะมาถึง ผมเชื่อว่ามีโอกาสเสมอ แม้ว่าโอกาสจะมีอยู่อย่างจำกัด แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอยู่ ดังนั้นเราต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เตรียมพร้อมรับโอกาสและแสวงหาโอกาสด้วยเสมอ

 BACK